Góp ý dự thảo Luật Đất đai: Nợ thuế hơn 50% giá trị đất phải bị thu hồi

| 3-09-2022, 09:36 | Thị trường 24h

Góp ý dự thảo Luật Đất đai: Nợ thuế hơn 50% giá trị đất phải bị thu hồi

Đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Đất đai, GS. TS Hoàng Văn Cường cho rằng, cần bãi bỏ khung giá đất, xây dựng khung giá đất sát giá thị trường. Đây là cuộc cách mạng, thay đổi về tư duy quản lý từ biện pháp hành chính sang cơ chế thị trường. Do vậy, cần có quyết tâm chính trị cao để có thể xóa bỏ cơ chế xin-cho, các yếu tố tính cá nhân, bởi đây là những rào cản, động chạm đến lợi ích cá nhân của nhiều đối tượng.

Theo GS.TS Hoàng Văn Cường, cần phân định giá cả thị trường và giá trị thị trường của đất đai, bảng giá đất phải phù hợp với giá trị thị trường và cập nhật giá đất hàng năm, quy định quyền ưu tiên mua của Nhà nước đối với đất chuyển nhượng giá thấp, bổ sung thu hồi đất do vi phạm về Luật Đất đai.

GS.TS Hoàng Văn Cường trình bày tham luận tại Hội thảo


Về vấn đề chống đầu cơ và điều tiết giá trị gia tăng từ đất, GS. TS Hoàng Văn Cường đề xuất, đối với đất riêng lẻ cần đánh thuế lũy tiến trên phần diện tích hoặc giá trị đất chiếm giữ vượt trên mức bình quân chung.

Nợ thuế vượt quá 50% giá trị thửa đất thì thu hồi đất do vi phạm pháp nghĩa vụ tài chính đất đai. Đánh thuế luỹ tiến trên phần Giá tăng lên giữa giá khai báo nộp thuế với giá bán/giá bồi thường Hoặc giữa giá Mua và giá Bán. Tỷ suất thuế lũy thoái theo độ dài khoảng thời gian giữa hai lần giao dịch Hoặc thay đổi giá khai báo thuế.

Đồng thời, cần sửa đổi quy định về kế hoạch sử dụng đất để thu hồi đất vùng phụ cận các dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang đô thị, các dự án phát triển kinh tế làm gia tăng giá trị đất liền kề.

Đối với cơ chế điều tiết giá trị gia tăng dự án đấu thầu sử dụng đất, theo GS. TS Hoàng Văn Cường, giá đất khi đấu thầu dự án là mức giá cam kết thấp nhất dựa trên đơn giá dự tính và diện tích đất thương phẩm sau khi dự án hoàn thành. Khi dự án hoàn thành cần định giá lại mức giá của các loại đất thương phẩm.


Thu Hằng
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm