Tài sản trên đất bị thu hồi có được bồi thường không?

25-09-2019, 18:10 | Kiến thức |

Hỏi: Gia đình tôi đã làm sân và trồng cây trên mảnh đất có diện tích 230m2 nằm dưới đường điện 220KV. Hiện mảnh đất nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án làm đường của Nhà nước.


Tôi muốn hỏi, trong trường hợp này gia đình tôi có được hưởng bồ thường cho toàn bộ diện tích đất 230m2 cùng tài sản nằm trên phần đất đó hay không? Toàn bộ khu đất trên đã được cấp sổ đỏ.

[email protected]

Luật sư tư vấn:

Như thông tin bạn nêu trên, phần đất và tài sản nằm trên mảnh đất 230m2 của gia đình bạn hiện đang nằm trong diện thu hồi của Nhà nước để phục vụ dự án làm đường đi.

Về điều kiện bồi thường đất nằm trong diện thu hồi

Các điều kiện bồi thường đất đai khi Nhà nước thu hồi phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể:

“Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Tài sản trên đất bị thu hồi có được bồi thường không?
Tài sản trên đất bị thu hồi có được bồi thường không?

Căn cứ vào quy định trên, đối với trường hợp mảnh đất nằm trong diện thu hồi của gia đình bạn sẽ được bồi thường khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau:

- Mảnh đất rộng 230m2 không phải là đất thuê trả tiền thuê hàng năm.

- Đẫ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ các điều kiện được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Về nguyên tắc bồi thường đất bị thu hồi

Nguyên tắc bồi thường đất nằm trong diện thu hồi của Nhà nước đã được quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”

Như vậy, trong trường hợp mảnh đất 230m2 của gia đình bạn đáp ứng đủ điều kiện được bồi thường thì sẽ được giao đất mới có cùng mục đích sử dụng với khu đất thu hồi, hoặc được bồi thường bằng tiền mặt theo giá đất của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất nếu không có đất để bồi thường.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013:

“Điều 90. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.”

Từ quy định nêu trên thì gia đình bạn cũng sẽ được hưởng bồi thường đối với phần cây trồng trên khu đất nằm trong diện thu hồi.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội


(Theo cafeland)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN