Phú Quốc: Tồn đọng gần 100 hồ sơ, đề xuất cho phân lô tách thửa đất trở lại

| 17-09-2020, 05:32 | Chính sách

Sau hơn 2 tháng tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất và chuyển mục đích sử dụng đất, huyện Phú Quốc còn tồn đọng gần 100 hồ sơ. Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang vừa đề xuất cho tách thửa đất trở lại.

Phú Quốc: Tồn đọng gần 100 hồ sơ, đề xuất cho phân lô tách thửa đất trở lại

Sở TN&MT Kiên Giang đề xuất chấm dứt việc tạm dừng phân lô tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất ở huyện Phú Quốc.

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND (Quyết định số 16) của UBND tỉnh Kiên Giang quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn được ban hành ngày 16/7/2019. Nhưng khi áp dụng vào thực tế đã bộc lộ một số bất cập.

Một trong những kẽ hở của Quyết định số 16 là quy trình xác nhận, lấy ý kiến UBND cấp huyện về tách thửa đất ở và những khu vực quy hoạch đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (công trình xây xanh, khu vui chơi giải trí công công…), diện tích tách thửa nhỏ (230m2 – 300m2)…

Điều này dẫn đến phát sinh tình trạng các tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp để phân thành nhiều lô đất có diện tích nhỏ rồi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai và xây dựng, đặc biệt ở địa bàn huyện Phú Quốc.

Nhận thấy những bất cập này, ngày 26/6/2020 UBND tỉnh Kiên Giang có công văn chỉ đạo tạm dừng tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất đối với từng loại đất trên địa bàn cho đến khi điều chỉnh Quyết định số 16 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT Kiên Giang chỉ đạo ngừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa kể từ ngày 26/6/2020. Tuy nhiên, từ thời điểm đó trở về ngày 11/3/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Quốc đã tiếp nhận tổng số 108 hồ sơ, gồm 15 hồ sơ đã hoàn thành thủ tục và 93 hồ sơ đang giải quyết.

Trong 93 hồ sơ đang giải quyết có 42 hồ sơ thuộc dạng phân lô tách thửa các thửa đất không tiếp giáp lối đi công cộng. Cụ thể, các thửa đất nông nghiệp không tiếp giáp lối đi công cộng diện tích nhỏ hơn 500m2 hoặc tách thửa đất trên 500m2 nhưng lại nằm trong các khu phân lô, tách thửa đã hình thành trước đây.

Và 51 hồ sơ thuộc dạng các thửa đất khác trường hợp 42 hồ sơ nói trên, nhằm mục đích tách thửa để thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định.

Theo Sở TN&MT Kiên Giang, khi báo cáo những vướng mắc trong việc triển khai Quyết định số 16, Sở Xây dựng chỉ đề nghị “tạm dừng xử lý và tiếp nhận xử lý các hồ sơ phân lô tách thửa để rà soát hiệu chỉnh Quyết định số 16 cho phù hợp với tính hình quản lý”.

Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh lại chỉ đạo “tạm dừng việc thực hiện tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc…”

Theo ông Phùng Quốc Bình – Giám đốc Sở TN&MT Kiên Giang, dừng toàn bộ việc tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất sẽ khiến các trường hợp tách thửa gặp khó khăn như:

Thừa kế, cha mẹ cho con, quyết định của toà án, thi hành án; các trường hợp 1 thửa đất có nhu cầu chuyển nhượng cho 1 – 2 người để trả nợ, để làm ăn, các thửa đất quy hoạch đất ở tiếp giáp với đường công cộng;

Tách thửa đất nông nghiệp diện tích lớn từ 1.000m2 – 2.000m2; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để cất nhà ở phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng…

Giám đốc Sở TN&MT Kiên Giang cho rằng, việc tạm dừng theo chủ trương của UBND tỉnh là cần thiết nhưng không đảm bảo đúng quy định pháp luật, nếu để kéo dài sẽ gây bức xúc trong nhân dân. Mặt khác, nếu sửa đổi Quyết định số 16 sẽ mất nhiều thời gian.

Do đó, Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh chấm dứt việc tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc; giao Sở TN&MT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn không tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ tách thửa dạng phân lô hoặc tách thửa không đúng quy định theo Quyết định số 16.

Đồng thời, rà soát hồ sơ đã tiếp nhận, nếu đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện thủ tục phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Các trường hợp khác trả lại hồ sơ.

Từ khoá : phú quốc
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm