Duyệt giá khởi điểm đấu giá 213 lô đất ở trung tâm TP Thanh Hóa

| 12-04-2024, 11:03 | Thị trường 24h

Duyệt giá khởi điểm đấu giá 213 lô đất ở trung tâm TP Thanh Hóa

 Khu đất đấu giá tọa lạc tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa là một phần diện tích đất ở thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.


Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 19.938,45m2 đất ở tại đô thị, xây dựng nhà ở liền kề thuộc dự án khu dân cư tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa hơn 245 tỷ đồng.

Khu đất đấu giá tọa lạc tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa là một phần diện tích đất ở thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 11198/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 và UBND tỉnh chấp thuận chủ trương dự án đầu tư tại Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 11/8/2023; vị trí, ranh giới khu đất xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 605/TLBĐ, tỷ lệ 1/500 do Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa lập ngày 27/9/2023.

Diện tích khu đất đấu giá là 19.938,45m2 (gồm 213 lô đất xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Thanh Hóa, phê duyệt tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 02/5/2018, điều chỉnh tại Quyết định số 11198/QĐUBND ngày 02/11/2022.

Cụ thể: Lô 1 đến lô 52, lô 139 đến lô 154, lô 203 đến lô 250, lô 253, lô 254, lô 257 đến lô 277, lô 284 đến lô 304, lô 305 đến lô 357). Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Không quá 50 năm tính từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất là một phần diện tích đất ở thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành, được UBND thành phố Thanh Hóa, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 11198/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 và UBND tỉnh chấp thuận chủ trương dự án đầu tư tại Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 11/8/2023, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành các hạng mục (san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, cấp nước trong mặt bằng), đã thực hiện đầy đủ kết nối với các tuyến đường khác của toàn mặt bằng, đường ống cấp nước từ vị trí khởi thủy đến mặt bằng, đường cấp điện đến trạm biến áp sẽ thực hiện khi có hộ sử dụng, đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo Công văn số 7035/UBND-BAN2 ngày 26/11/2021 của UBND thành phố Thanh Hóa và biên bản ngày 22/11/2021 xác nhận đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Hiện nay, các quy định tại Thanh Hóa về tiến độ nộp tiền của khách hàng trúng đấu giá là chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo. Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Quá thời hạn theo thông báo của cơ quan Thuế, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền sử dụng đất thì người trúng đấu giá phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các khoản chậm nộp chỉ tính tiền chậm nộp đến ngày thứ 120 (một trăm hai mươi) kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được bàn giao đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn thành dự án khu dân cư tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa theo đúng chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt.


Lan Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm