Quảng Trị: Đề nghị hủy dự án quy hoạch treo

| 18-04-2023, 08:44 | Thị trường 24h

Thông tin từ Sở Xây dựng Quảng Trị, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát các quy hoạch do UBND tỉnh phê duyệt không được thực hiện và không có tính khả thi.

Sau khi rà soát và tổng hợp đề xuất của các địa phương, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh quyết định hủy bỏ 3 "quy hoạch treo".

Cụ thể, Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái hồ Khe Mây (Phường 3, thành phố Đông Hà) với diện tích 241,7 ha được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 11/6/2012.

Quy hoạch do nhà đầu tư là Công ty TNHH Thống Nhất Ninh Bình tổ chức lập để đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, tuy nhiên dự án không được triển khai thực hiện. Vì vậy đề xuất hủy bỏ quy hoạch để quản lý, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khác tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án.

Quảng Trị: Đề nghị hủy dự án quy hoạch treo

Một góc hồ Khe Mây. Báo Thanh niên


Đề xuất hủy bỏ quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ - du lịch Làng Vây, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, diện tích 65,0 ha được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 15/8/2005.

Tuy nhiên qua hơn 17 năm quy hoạch được phê duyệt, dự án không thu hút được các nhà đầu tư thực hiện dự án, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân trong vùng quy hoạch. Việc đề xuất bỏ quy hoạch để ổn định cuộc sống người dân, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri.

Sở Xây dựng đề nghị hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy cấu kiện bê tông cảng Mỹ Thủy, diện tích 8,0 ha được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 20/6/2019.

Vì quy hoạch chi tiết nằm trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, do nhà đầu tư tổ chức lập nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông, phục vụ nhu cầu xây dựng phát triển Khu bến cảng Mỹ Thủy và các khu vực khác trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Tuy nhiên, dự án không được triển khai thực hiện và UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án.


Gia Linh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm