Quảng Trị: Đề nghị hủy dự án quy hoạch treo

Quảng Trị: Đề nghị hủy dự án quy hoạch treo

Thị trường 24h

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh ra quyết định hủy bỏ quy hoạch đối với 3 dự án không được thực hiện và không có tính khả thi trên địa bàn.

Khám phá & trải nghiệm