Lâm Đồng: Xem xét chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn

| 11-04-2024, 14:32 | Thị trường 24h

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản số 1023/UBND ngày 28/3/2024 của UBND huyện Bảo Lâm về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn xã Lộc Phú, tích hợp vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lâm Đồng: Xem xét chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn

Ảnh minh họa


Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chuyển đề nghị nêu trên đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Bảo Lâm và các đơn vị liên quan xem xét nội dung đề nghị của UBND huyện Bảo Lâm tại văn bản nêu trên để giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 4/2024.

Trước đó, tại văn bản số 1023/UBND gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Bảo Lâm cho rằng, đến nay công trình xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn xã Lộc phú, huyện Bảo Lâm đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng để chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Bảo Lâm.

Đồng thời, căn cứ công văn số 2565/SNN-KL ngày 13/10/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cung cấp thông tin phục vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030; Căn cứ quyết định số: 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 tại phụ lục X kèm theo thì khu xử lý chất thải rắn tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm được quy hoạch diện tích là 10 ha.

Theo đó, UBND huyện Bảo Lâm đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng bổ sung danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng dự kiến có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với dự án xây dựng công trình: Nâng cấp bãi chôn lấp rác thải rắn xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, với diện tích dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là 3.42 ha, trong đó rừng tự nhiên sản xuất là 3.31 ha; rừng tự nhiên NLN là 0.11 ha. Tại tiểu khu 438A, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.


Thanh Quang
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm