Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hồi hơn 500ha đất để triển khai dự án trong năm 2024

| 26-12-2023, 14:42 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tổ chức công bố danh mục các dự án có thu hồi đất năm 2024 theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành ngày 8/12/2023 (Nghị quyết 72). 

Theo Nghị quyết 72, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất trong năm 2024 sẽ thu hồi 502,46ha đất trên địa bàn tỉnh để thực hiện 136 dự án.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hồi hơn 500ha đất để triển khai dự án trong năm 2024

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hồi hơn 500ha đất để triển khai dự án trong năm 2024.


Trong số 136 dự án nói trên, có 111 dự án chuyển tiếp và 25 dự án đăng ký mới. Cụ thể, thị xã Phú Mỹ có nhiều dự án nhất với 39 dự án, ước khoảng hơn 135ha; TP.Vũng Tàu 29 dự án, gần 128ha; TP Bà Rịa 27 dự án, hơn 56ha; huyện Xuyên Mộc 12 dự án, với hơn 142ha; huyện Đất Đỏ 10 dự án, với gần 17ha; huyện Côn Đảo 9 dự án, với gần 7,1ha; huyện Châu Đức 8 dự án, với gần 6,3ha và huyện Long Điền 2 dự án, với gần 10,5ha.

Trong 136 dự án nói trên có 51 công trình, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh. Phần lớn trong số này là các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông, công trình thuỷ lợi và y tế. Ngoài ra, có một số dự án tái định cư.

Bên cạnh đó, trong 136 dự án có thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 69 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện. 

Hiện nay, HĐND tỉnh đã giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố công bố Danh mục các dự án đăng ký thực hiện thu hồi đất trong năm 2024, để không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân có đất trong vùng quy hoạch.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương triển khai thủ tục để cập nhật các dự án của các đơn vị vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện làm cơ sở để thực hiện những bước tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án và cơ quan liên quan thúc đẩy khẩn trương thực hiện thủ tục để triển khai thực hiện thu hồi đất theo đúng thời gian quy định của pháp luật…

Báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tổng số dự án đã đăng ký thông qua HĐND tỉnh thu hồi đất để thực hiện dự án giai đoạn 2020-2022 là 1.007 dự án với 23.145,17ha. Kết quả thực hiện nghị quyết về thu hồi đất đạt tỷ lệ trung bình toàn tỉnh đã và đang thực hiện khoảng 35% về diện tích; 43% về số lượng dự án đăng ký.

Tổng số dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trong giai đoạn 2020-2022 là 105 dự án với tổng số diện tích 236,25 ha. Kết quả thực hiện các Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất đạt tỷ lệ trung bình toàn tỉnh đã và đang thực hiện là 70% về diện tích và 70% về số lượng dự án đăng ký.


Minh Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm