Hải Dương: Gần 200 dự án đầu tư giai đoạn 2024 - 2030

| 25-12-2023, 10:00 | Dự án / Thị trường 24h

Các dự án phù hợp với chủ trương định hướng thu hút đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phù hợp với quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chương trình, đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và các quy hoạch có liên quan.

Hải Dương: Gần 200 dự án đầu tư giai đoạn 2024 - 2030

Cụ thể, trong số 196 dự án, có 14 dự án hạ tầng khu công nghiệp, 4 dự án hạ tầng cụm công nghiệp, 29 dự án hạ tầng giao thông, 15 dự án bến xe, 34 dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao....

Cùng với đó, các dự án này cũng phải đáp ứng tiêu chí như: thu hút đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp để tạo quỹ đất sạch có hạ tầng đồng bộ thuận lợi hơn cho việc thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài; các dự án sản xuất thuộc danh mục ưu tiên thu thu đầu tư của Đề án Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ...


PV
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm