Thanh Hóa sắp có thêm khu đô thị rộng hơn 1.500ha

| 24-10-2023, 13:46 | Thị trường 24h

Thanh Hóa sắp có thêm khu đô thị rộng hơn 1.500ha

Dự án có quy mô dân số, dân số hiện trạng năm 2021 khoảng 26.624 người; quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 32.170 người; quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 40.000 người.


Cụ thể, theo quyết định, ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các xã: Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh, Hoằng Thái, Hoằng Thành, Hoằng Lộc với quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là 1.525,3 ha.

Đô thị Thịnh Lộc có tính chất, chức năng là đô thị loại V, có chức năng tổng hợp (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giáo dục) và là đầu mối giao thông khu vực của huyện Hoằng Hóa.

Về quy mô dân số, dân số hiện trạng năm 2021 khoảng 26.624 người; quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 32.170 người; quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 40.000 người. Về quy mô đất đai, đất xây dựng đô thị 1042,1 ha; đất dân dụng: 552,2 ha (trong đó đất dân dụng phát triển mới khoảng 117,4 ha tương ứng chỉ tiêu 87,8 m2/người).

Đô thị Thịnh Lộc được phát triển theo mô hình tập trung trên cơ sở các khu vực hiện hữu phát triển lan toả về phía Đông và phía Tây để kết nối với Quốc lộ 10 kéo dài và Quốc lộ 1, hướng đến là một đô thị sinh thái phụ trợ TP. Thanh Hoá trong việc giảm các áp lực về dân số, môi trường.

Toàn bộ khu vực được chia làm 2 vùng phát triển là vùng phía Đông và phía Tây Đường tỉnh 510. Trong đó các khu vực hiện có chủ yếu ổn định về mặt không gian, giữ nguyên hệ thống công trình, chỉ cải tạo chỉnh trang về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tăng cường các không gian cây xanh, không gian công cộng. Tại mỗi vùng, phát triển các khu vực đô thị tập trung quy mô lớn để hình thành các khu vực đô thị mới đồng bộ, hiện đại.

Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, gồm: Mở rộng cụm công nghiệp Thái Thắng; xây dựng bệnh viện đa khoa phục vụ khu vực phía Nam huyện; xây dựng mới trục Đông Tây phía Bắc và trục cảnh quan làm trục chính đô thị để phát triển các khu vực đô thị mới; xây dựng mới 2 tuyến đối ngoại Đông Tây phía Bắc và phía Nam đô thị; xây dựng 2 trục Bắc Nam (kéo dài đường từ cầu Bút Sơn đi Quốc lộ 10; xây dựng tuyến đường kết nối phía Đông).

Bên cạnh đó, chính quyền sẽ tập trung đầu tư các tuyến đường liên khu vực, đường chính khu vực; tiếp tục hoàn hiện hệ thống cấp nước sạch theo các dự án đang triển khai, đầu tư hệ thống thoát nước thải và thoát nước mặt đô thị, hệ thống cấp điện, chiếu sáng; đầu tư xây dựng các khu nghĩa trang tập trung tại xã Hoằng Đồng, Hoằng Thái, Hoằng Thành; đầu tư các khu đô thị mới trong phạm vi đô thị; cải tạo chỉnh trang các công trình công cộng, các khu dân cư hiện có.

Tại quyết định này, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho UBND huyện Hoằng Hóa có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ được duyệt theo quy định, tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu quy hoạch chung Đô thị Thịnh Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 cho địa phương, làm cơ sở để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Huyện này cũng phối hợp với Sở Xây dựng Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức công bố rộng rãi nội dung quy hoạch chung được duyệt chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt theo quy định.

Tổ chức, chỉ đạo chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ quỹ đất quy hoạch xây dựng, quản lý việc xây dựng theo quy hoạch. Lập chương trình, dự án ưu tiên đầu tư hàng năm và dài hạn, xác định các biện pháp thực hiện quy hoạch xây dựng trên cơ sở huy động mọi nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nguồn khai thác từ quỹ đất bằng các cơ chế chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch chung Đô thị Thịnh Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình sử dụng các nghĩa trang hiện có của đô thị theo hình thức hung táng (trong giai đoạn đô thị chưa hình thành các khu dân cư, khu chức năng lân cận giáp các nghĩa trang, vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường của nghĩa trang theo quy định hiện hành).

Tổ chức đưa mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa (cắm mốc, định vị ranh giới quyhoạch, tim tuyến, lộ giới các trục giao thông chính, các khu vực bảo vệ …) quản lý theo quy định của pháp luật.


Lê Doãn Tài
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm