Thanh Hóa sắp có thêm khu đô thị rộng hơn 1.500ha

Thanh Hóa sắp có thêm khu đô thị rộng hơn 1.500ha

Thị trường 24h

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3523/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Thịnh Lộc, huyện Hoằng Hoá đến năm 2045, với chức năng thương mại, dịch vụ, giáo dục...

Khám phá & trải nghiệm