Chính phủ yêu cầu giữ phương pháp thặng dư trong định giá đất

| 3-08-2023, 07:35 | Thị trường 24h

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu giữ phương pháp thặng dư trong định giá đất khi hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan soạn thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - được yêu cầu bổ sung vào dự thảo Luật các quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng, phương pháp định giá đất đang áp dụng phổ biến, như so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số.

Việc bổ sung này, theo Phó thủ tướng, cần dựa trên đánh giá khách quan nguyên nhân tồn tại từng phương pháp, điều kiện áp dụng để "không xảy ra khoảng trống, dẫn tới ách tắc, ảnh hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh".

Chính phủ yêu cầu giữ phương pháp thặng dư trong định giá đất

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu giữ phương pháp thặng dư trong định giá đất tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).


Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị các bộ, ngành hoàn thiện các quy định để theo dõi, thống kê, thu thập số liệu, biến động của thị trường đất đai, đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác cho từng phương pháp. Khi có đủ cơ sở dữ liệu giá đất thị trường sẽ nghiên cứu quy định lộ trình áp dụng phương pháp định giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Hiện nay, theo quy định, giá đất được xác định theo một trong 5 phương pháp, bao gồm so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất. Các dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trước đây cũng nêu các phương pháp xác định giá đất này.

Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi Nghị định 44 quy định về giá đất đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến chỉ còn 3 phương pháp định giá đất, gồm so sánh, thu nhập và phương pháp hệ số. Phương pháp chiết trừ được lồng ghép vào phương pháp so sánh. Riêng phương pháp thặng dư được đề xuất bỏ.

Như vậy, sau thông báo kết luận của Phó thủ tướng, phương pháp thặng dư vẫn được giữ lại trong các phương pháp định giá đất quy định trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng nghĩa, dự thảo Luật hiện nay sẽ còn lại 4 phương pháp gồm so sánh, thu nhập và phương pháp hệ số, phương pháp thặng dư.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có Công điện 634 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất khi chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/7 phải trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44 quy định về giá đất.

Theo kế hoạch, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Chính phủ hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp vào tháng 10.


An Tú
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm