Hải Dương: Cần thu hồi gần 570 ha đất để thực hiện 129 dự án, công trình

| 12-07-2023, 16:18 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Hải Dương vừa đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi 569,11 ha đất để thực hiện 129 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương: Cần thu hồi gần 570 ha đất để thực hiện 129 dự án, công trình

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi 569,11 ha đất để thực hiện 129 dự án, công trình.


Các dự án cần thu hồi diện tích đất lớn để thực hiện là: Khu đô thị phía nam TP Hải Dương (phần còn lại) cần thu hồi 896.100 m2; cụm công nghiệp Toàn Thắng, huyện Gia Lộc (750.000 m2); cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37, đoạn km 81 + 750 đến km 99 + 680, TP Chí Linh (342.300 m2); khu dân cư mới phía bắc thị trấn Tứ Kỳ (401.909 m2); khu dân cư mới thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành (213.600 m2); đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18, TP Chí Linh (143.000 m2); đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33 m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán, TP Hải Dương (133.700 m2).

UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 254,18 ha đất trồng lúa và 5,8 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 157 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng 5,8 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án: Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch; mở rộng chùa Ngũ Đài; mở rộng chùa Huyền Thiên (cùng ở TP Chí Linh).

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, năm 2023, kế hoạch sử dụng đất được duyệt cho 1.567 công trình, dự án là 6.591 ha.

Sau 6 tháng đầu năm, tỉnh Hải Dương đã thực hiện được 571 công trình, dự án với diện tích 2.849 ha, đạt 43% kế hoạch sử dụng đất được duyệt.


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm