Hà Nội chuẩn bị sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố vào năm 2020

| 27-02-2020, 07:43 | Góc pháp luật

Dựa trên kết quả tại buổi họp Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội ngày 21/02/2020, Chủ tịch HĐND thành phố đã ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24/02/2020 về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. 

Theo nghị quyết, việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố lần này thực hiện tại 11 quận, huyện gồm: Quận Cầu Giấy sáp nhập 142 tổ dân phố để lập 74 tổ dân phố mới; quận Hoàn Kiếm sáp nhập 651 tổ dân phố để lập 132 tổ dân phố mới; quận Long Biên sáp nhập 156 tổ dân phố để lập 76 tổ dân phố mới; quận Ba Đình sáp nhập 300 tổ dân phố để lập 136 tổ dân phố mới; quận Đống Đa sáp nhập 866 tổ dân phố để lập 337 tổ dân phố mới; quận Hai Bà Trưng sáp nhập 742 tổ dân phố để lập 242 tổ dân phố mới; quận Thanh Xuân sáp nhập 183 tổ dân phố để lập 82 tổ dân phố mới; quận Hoàng Mai sáp nhập 574 tổ dân phố để lập 223 tổ dân phố mới; quận Tây Hồ sáp nhập 293 tổ dân phố để lập 95 tổ dân phố mới; quận Hà Đông sáp nhập 11 tổ dân phố để lập 6 tổ dân phố mới; huyện Ứng Hòa sáp nhập 8 thôn để lập 4 thôn mới.

Hà Nội chuẩn bị sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố vào năm 2020
Ngày 21/02/2020, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020.

Đổi tên 226 tổ dân phố, gồm: Quận Ba Đình đổi tên 46 tổ dân phố, quận Cầu Giấy đổi tên 37 tổ dân phố, quận Đống Đa đổi tên 26 tổ dân phố, quận Hai Bà Trưng đổi tên 17 tổ dân phố, quận Hoàng Mai đổi tên 89 tổ dân phố, quận Tây Hồ đổi tên 11 tổ dân phố.

HĐND thành phố giao UBND thành phố ban hành quyết định thành lập và chỉ đạo kiện toàn, bảo đảm tổ chức hoạt động các thôn, tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của HĐND thành phố; chỉ đạo các sở, ngành thành phố phối hợp với UBND các cấp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh, kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nơi có thôn, tổ dân phố mới được sáp nhập, đặt tên, đổi tên.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm