Nghệ An phê duyệt dự án hơn 100 triệu USD tại TP Vinh

| 14-02-2023, 13:42 | Thị trường 24h

Nghệ An phê duyệt dự án hơn 100 triệu USD tại TP Vinh

Khu vực sông Vinh là 1 trong những hợp phần của dự án này.


Cụ thể, Dự án gồm 4 hợp phần: Hợp phần 1: Đầu tư tích hợp thoát nước, vệ sinh môi trường và kết nối; Hợp phần 2: Mở rộng dung tích chứa để giảm lụt ngập đô thị; Hợp phần 3: Nâng cấp và cải tạo sông Vinh; Hợp phần 4: Phát triển hệ thống và năng lực để cải thiện đô thị thích ứng.

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 208 ha. Đây là loại dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm A; công trình chính thuộc cấp 1; thời hạn sử dụng theo thiết kế là 50 năm đối với công trình xây dựng kết cấu bê tông cốt thép.

Về nguồn vốn đầu tư, gồm vốn vay Ngân hàng Thế giới là 129,6 triệu USD (tương đương 3.000 tỷ đồng); vốn đối ứng: 1.502 tỷ đồng (tương đương 64,9 triệu USD). UBND thành phố Vinh chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng từ nguồn ngân sách thành phố Vinh.

Thời gian thực hiện dự án là 6 năm kể từ thời điểm Dự án được cấp có thẩm quyền bố trí vốn.

Được biết, Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” do UBND thành phố Vinh là chủ đầu tư, tổng kinh phí đầu tư thực hiện dự án là 4.502 tỷ đồng.

Mục tiêu tổng quát của dự án: Nhằm giảm thiểu rủi ro ngập úng tại khu vực đô thị chính và tăng cường khả năng quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố Vinh. Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp và phát triển khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) của thành phố Vinh, góp phần phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện cho thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An.

Bao gồm các nôi dung: Giảm ngập lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố thông qua các hoạt động cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước. Cải thiện điều kiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc cải tạo và nâng cấp sông Vinh và hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

Tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các khu vực đang phát triển và cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nhằm tạo động lực để thành phố phát triển thông qua việc xây dựng một số tuyến đường kết nối.

Tăng cường không gian xanh cho thành phố thông qua việc xây dựng các hạ tầng không gian công cộng, thông qua việc cải tạo sông Vinh, xây dựng hồ Hưng Hòa 2 cùng hạ tầng công viên. Tăng cường năng lực quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát ngập lụt tích hợp và chủ động cho thành phố Vinh…


Ngọc Tuấn
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm