Bắc Ninh thu hồi dự án khu nhà ở gần 10.000m2

| 8-09-2021, 16:47 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định số 287/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ các quyết định liên quan đến dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

Theo đó, một số quyết định liên quan đến dự án trên bị thu hồi, bao gồm: 

Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho UBND huyện Gia Bình để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên.

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên.

Bắc Ninh thu hồi dự án khu nhà ở gần 10.000m2

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái bị khai tử


Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên.

Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên.

Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên.

“Lý do là thực hiện theo Kết luận số 1615 ngày 3/6/2021 của UBND tỉnh về thanh tra dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên”, văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2016, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao 9.327,6m2 đất tại xã Đại Bái, đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cho UBND huyện Gia Bình để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên. Trong đó đất ở 3.704,0m2; đất thể dục thể thao, cây xanh 2.830,5m2; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 2.793,1m2.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên, khu đất ở tại khu vực quy hoạch là đất liền kề và nhà vườn gồm 16 lô (diện tích các lô nhà ở liền kề từ 200-248,5m2, nhà vườn từ 247-258m2).

Đến tháng 3/2017, UBND huyện Gia Bình thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên do trong quá trình triển khai thực hiện, phát hiện có công trình xây dựng lấn, chiếm vào một phần diện tích đất của dự án đấu giá.

Tiếp đó, cuối tháng 12/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định số 2099/QĐ-UBND để tiến hành thanh tra việc thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất Khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh tiến hành thanh tra đối với UBND huyện Gia Bình, UBND xã Đại Bái, các tổ chức, cá nhân có liên quan về toàn bộ các nội dung thực hiện dự án như: Dự án đầu tư; quy hoạch; thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất; việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất; việc thực hiện các kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm