Nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho SXNN: Dự kiến ban hành trong 2020

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 23-11-2020, 08:17 | Góc pháp luật


Nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho SXNN: Dự kiến ban hành trong 2020

Dự kiến trong 2020 sẽ ban hành Nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho SXNN (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với mục tiêu khuyến khích nguồn lực tài chính tư nhân (Trụ cột 3: Tài chính bền vững cho đầu tư xanh và hiệu quả), các hoạt động, chính sách của Chương trình PDO-1 (Chương trình vay của WB) như sau:

- Để tạo điều kiện cho khối tư nhân tiếp cận với đất sản xuất, Chính phủ ban hành Nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp.

(Dự kiến hoàn thành trong năm 2020).

- Để triển khai Nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện.

(Dự kiến hoàn thành trong năm 2021).

- Để thúc đẩy quá trình tập trung, tích tụ đất đai một cách minh bạch và theo nguyên tắc thị trường, một số tỉnh ĐBSCL sẽ áp dụng các biện pháp xúc tiến (ví dụ: bổ sung chức năng cho các Trung tâm phát triển quỹ đất) và giảm thiểu tác động xã hội, nếu có.

(Dự kiến hoàn thành trong năm 2022).

Chỉ số đánh giá kết quả: Tỷ lệ tăng diện tích thửa đất nông nghiệp trung bình: Hiện trạng (2020): (sẽ xác định); Mục tiêu (2021 - 25): (sẽ xác định).

Quyết định 1832/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực từ ngày 18/11/2020.

Châu Thanh

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm