Rà soát 24 dự án nhà ở có nguồn gốc đất công tại TP.HCM

| 17-09-2020, 10:58 | Thị trường 24h

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Tp.HCM, qua rà soát ghi nhận, trên địa bàn thành phố hiện có 24 dự án nhà ở có nguồn gốc đất được quản lý trực tiếp bởi Nhà nước; 48 dự án có nguồn gốc đất do chủ đầu tư tự thoả thuận, bồi thường cho các hộ dân.Rà soát 24 dự án nhà ở có nguồn gốc đất công tại TP.HCM

Được biết, 48 dự án này đều đã có ý kiến thẩm định sơ bộ của các sở ngành về quy hoạch và tiến độ bồi thường.

Cụ thể, trong danh sách 24 dự án nhà ở có nguồn gốc đất công, có 6 dự án được chủ đầu tư nhận chuyển nhượng từ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá hoặc giao chỉ định trong quá trình cổ phần hoá; 

5 dự án nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất công khi thực hiện hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) với Nhà nước;

2 dự án nhà đầu tư thuê đất công trả tiền thuê hàng năm; 9 dự án Nhà nước giao chỉ định; 2 dự án chủ đầu tư trúng đấu giá.

Đối với 24 dự án có nguồn gốc đất công nêu trên, các sở ngành và UBND 14 quận – huyện cần nêu ý kiến về sự phù hợp của việc sử dụng đất dành cho mục đích phát triển nhà ở.

Về 48 dự án được chủ đầu tư tự thoả thuận, bồi thường với các hộ dân, cần hỗ trợ rà soát về nguồn gốc đất và bổ sung vào danh mục dự án có nguồn gốc đất công (nếu có). 

Cùng với đó, khẩn trương cập nhật các dự án nhà ở do chủ đầu tư tự thoả thuận, bồi thường với các hộ dân, đã được các sở ngành thẩm định quy hoạch và tiến độ bồi thường vào kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2016 – 2020. 

Nguồn: http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tphcm-ra-soat-24-du-an-nha-o-co-nguon-goc-dat-cong-420201791440442.htm

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm