TP.HCM bán nhà tái định cư, rà soát hợp đồng thuê đất

| 5-11-2019, 15:26 | Chính sách

Ngày 4-11, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019.

TP.HCM bán nhà tái định cư, rà soát hợp đồng thuê đất


UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các quận huyện tập trung thực hiện giải pháp về quản lý và khai thác nguồn thu; tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.Theo đó, Sở TN&MT được TP yêu cầu rà soát các quyết định giao đất nhưng đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp đơn vị sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu thì xem xét thu hồi đất để đưa ra bán đấu giá. Rà soát các trường hợp chưa ký hợp đồng thuê đất, đã ký hợp đồng thuê đất nhưng hết hạn cũng như các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất để ký hợp đồng thuê đất, điều chỉnh hợp đồng thuê đất.Sở Xây dựng cần rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư trên địa bàn, có phương án điều chuyển hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư đến nay chưa bố trí được để thu hồi vốn ngân sách tạm ứng, tránh xuống cấp, gây lãng phí.UBND quận, huyện được giao tăng cường huy động, khai thác các nguồn thu trên địa bàn, vốn xã hội hóa; sắp xếp các địa chỉ nhà đất hiện do các doanh nghiệp công ích của quận, huyện quản lý để đưa ra bán đấu giá.DiaOcOnline.vn – Theo PLO

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm