Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang gia nhập thị trường BĐS với Đức Giang Land vốn 500 tỷ đồng

29-01-2021, 02:25 | Tin tức |

Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang gia nhập thị trường BĐS với Đức Giang Land vốn 500 tỷ đồng

Ảnh minh họa.


Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa thông báo về việc thành lập pháp nhân mới hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và kế hoạch kinh doanh quý 1/2021.


Theo đó, Đức Giang dự kiến thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đức Giang (DGLand) với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, do Chủ tịch HĐQT DGC Đào Hữu Huyền đại diện nắm giữ 100% vốn. 


Đức Giang Land dự kiến hoạt động trên các hoạt động: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền ử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất; Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất.


Người đại điện theo pháp luật kiêm Giám đốc doanh nghiệp là ông Ninh Ngọc Cử.


Cùng với việc thành lập công ty chuyên về bất động sản, HĐQT DGC cũng đặt ra kế hoạch kinh doanh quý 1/2021 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt hơn 1.940 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2020.


Năm 2020, DGC ghi nhận doanh thu đạt 6.236 tỷ đồng, báo lãi sau thuế gần 950 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,5% và 66% so với thực hiện 2019. Với kết quả này, Công ty đã vượt 35% mục tiêu lợi nhuận năm.


Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của DGC tăng 24% lên 5.873 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.136 tỷ đồng, chiếm 36% tổng tài sản; tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.585 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 848 tỷ đồng, chiếm 14% tổng tài sản.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN