Thủ tướng duyệt cho An Giang chuyển hơn 70ha đất trồng lúa

| 5-02-2021, 15:00 | Thị trường 24h

Theo đó, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan;

Đồng thời, UBND tỉnh An Giang chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Thủ tướng duyệt cho An Giang chuyển hơn 70ha đất trồng lúa

An Giang được TTCP đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng hơn 70 ha đất trồng lúa


Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật. 

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm