[xfgiven_google] [/xfgiven_google]

Đàm Húc Quang: Sinotruk muốn xây dựng thương hiệu sản xuất cao cấp Trung Quốc hàng đầu thế giới tại thị trường Việt Nam!

{fullname} {fullname} | 6-04-2024, 22:08 | ---

Thanh phố Hồ Chí Minh, Viet Nam, 6/4/2024 /PRNewswire/ -- Để lam tốt cong tac xuất khẩu sản phẩm của Tập đoan trong quý II voi chất lượng cao, Sang ngay 06/04, tại Thanh phố Hồ Chí Minh, Viet Nam, Đam Huc Quang đã chủ trì buổi tọa đam về cac kenh thị trường va khach hang của Sinotruk tại Viet Nam, tập trung vao định hưong vấn đề, tập trung vao so sanh tieu chuẩn hang đầu, tập trung nang cao gia trị, trao đổi sau sắc về tình hình phat triển hien nay của thị trường xe tải hạng nặng Viet Nam va xu hưong trong những thang toi, cũng như cac vấn đề va đề xuất hợp tac về sản phẩm, dịch vụ, phụ kien của Sinotruk.

Đam Huc Quang cho biết, Sinotruk đã chiếm mot nửa thị trường xe tải hạng nặng của Viet Nam. Chung ta phải hợp tac va lien kết hieu quả voi cac đối tac kenh, tiếp tục đao sau, chung tay tạo ra lợi thế cạnh tranh ba chiều "sản phẩm + dịch vụ + phụ kien + thương hieu", nang cao đang kể suc ảnh hưởng của thương hieu va thị phần, cung chịu trach nhiem voi khach hang, lam cho khach hang hai lòng, lam cho khach hang kiếm được nhiều tiền hơn, dẫn dắt thị trường Viet Nam hưong toi cao cấp!


Đàm Húc Quang: Sinotruk muốn xây dựng thương hiệu sản xuất cao cấp Trung Quốc hàng đầu thế giới tại thị trường Việt Nam!

Chiều cung ngay, Đam Huc Quang đã dẫn đoan khảo sat va điều tra tại chỗ cửa hang 4S TP. Hồ Chí Minh của Cong ty CP Đầu Tư Phat Triển May Viet Nam, đối tac của Sinotruk, trao đổi trực tiếp voi nhan vien tiếp thị va phục vụ tuyến đầu, tìm hiểu sau hơn về tình hình tieu thụ xe, so sanh đối chiếu sản phẩm cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, bảo đảm dịch vụ, dự trữ linh kien v.v. Cac đồng chí phụ trach nghiep vụ lien quan của Sinotruk va WEICHAI tham gia tọa đam, điều tra nghien cuu.


nguồn: Sinotruk Related Stocks: HongKong:3808 OTC:SHKLY
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
To display this block, please, enable the history of last viewed posts in script settings on the admin panel
Khám phá & trải nghiệm