Kiểm tra việc quản lý đất đai tại 4 quận, huyện thuộc Hà Nội

| 15-05-2020, 09:20 | Thị trường 24h

Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công tại 4 quận, huyện gồm Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đông Anh và Sóc Sơn.Hà Nội sẽ kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại 4 quận, huyện. Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 645 về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công tại 4 quận, huyện trên địa bàn.

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ được thành lập, gồm đại diện các sở, ngành liên quan. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo của UBND thành phố xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công thuộc trách nhiệm của UBND quận, huyện và UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn.

Việc kiểm tra được thực hiện trong 20 ngày tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra đến đối tượng kiểm tra.

Nội dung kiểm tra là kết quả xử lý, khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất nông nghiệp và đất công đối với UBND các quận, huyện, UBND các phường, xã, thị trấn tại 4 quận, huyện trên theo kết luận thanh tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra của UBND thành phố.

Báo cáo của UBND TP. Hà Nội cho biết, theo kết quả giám sát sau 5 năm (2013-2018), việc tuân thủ quy hoạch đô thị và chấp hành pháp luật đất đai đến nay đã có chuyển biến. Nhưng thực tế vẫn có một số cá nhân, tổ chức chưa chấp hành như tình trạng xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép được xử lý còn chậm.

Một vấn đề tồn tại của Hà Nội là việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội vẫn chưa đồng bộ và chậm trễ, thiếu tính kết nối bên ngoài và bên trong dự án, gây quá tải và ách tắc giao thông.

Khánh Trang

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm