Tp.HCM: Huyện Củ Chi đề xuất chuyển đổi 17.000 ha đất nông nghiệp

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 15-03-2021, 18:26 | Thị trường 24h

Theo UBND huyện Củ Chi, năm 2020, huyện thực hiện đạt 15/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Năm 2021, huyện phấn đấu thực hiện 20 chỉ tiêu gồm 4 chỉ tiêu về kinh tế, 4 chỉ tiêu về môi trường đô thị, 13 chỉ tiêu về xã hội.

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong công tác quy hoạch, huyện Củ Chi kiến nghị UBND TP cùng các sở, ngành liên quan sớm ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện để UBND huyện triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, huyện kiến nghị điều chỉnh tính chất quy hoạch của 10 phân khu ven sông Sài Gòn từ khu nông nghiệp sinh thái nhà vườn sang khu đô thị sinh thái và tăng chỉ tiêu dân số khu vực này lên 200.000 dân, tăng mật độ xây dựng lên 35-40% để thu hút đầu tư.

Tp.HCM: Huyện Củ Chi đề xuất chuyển đổi 17.000 ha đất nông nghiệp

Tp.HCM: Huyên Củ Chi đề xuất chuyển đổi 17.000 ha đất nông nghiệp


Liên quan đến công tác cấp phép xây dựng, huyện kiến nghị sớm hoàn chỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Tây Bắc TP và trình phê duyệt để người dân được chuyển mục đích, xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, huyện còn kiến nghị các cơ quan sớm giải quyết 457 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; xem xét bố trí vốn cho chủ đầu tư để sớm triển khai thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và trồng cây xanh cách ly (giai đoạn 2) thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP.

Liên quan đến các địa chỉ nhà đất huyện quản lý, huyện Củ Chi kiến nghị sớm giải quyết 457 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện; xem xét bố trí vốn cho chủ đầu tư để sớm triển khai thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và trồng cây xanh cách ly (giai đoạn 2) thuộc Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP; xem xét giải quyết cho chuyển mục đích sử dụng đất các trường hợp không nằm trong danh sách đăng ký nhưng thật sự có nhu cầu và khi chỉ tiêu đất ở còn.

Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Ngô Minh Châu chỉ đạo, trong năm 2021, huyện Củ Chi cần tiếp tục phối hợp với sở, ngành đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phấn đấu 20/20 xã đạt xã nông thôn mới; tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh; quan tâm đầu tư xây dựng và quản lý đô thị để tạo tiền đề cho huyện phát triển.

Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu cho biết, huyện Củ Chi cần rà soát và giải quyết dứt điểm các trường hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng còn tồn đọng trong thời gian qua, trong đó thực hiện kết luận của chính phủ và chỉ đạo của UBND TP về dự án Safari.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm