Phê duyệt xử lý 20 cơ sở nhà đất của Petrolimex tại Hoà Bình

| 15-08-2022, 20:13 | Thị trường 24h

Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng ý giữ lại tiếp tục sử dụng 20 cơ sở nhà, đất do Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình trực tiếp quản lý với tổng diện tích 20.525m3, tổng diện tích xây nhà ở 3.612,2m2 và tổng diện tích sàn sử dụng nhà 5.935,7m2.

Trong danh sách có 18 cửa hàng xăng dầu, 1 nhà tập thể cán bộ công nhân viên, 1 cửa hàng kinh doanh tổng hợp và 1 cửa hàng xăng dầu kết hợp kinh doanh tổng hợp.

Phê duyệt xử lý 20 cơ sở nhà đất của Petrolimex tại Hoà Bình

20 cơ sở nhà đất tại Hòa Bình do Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình quản lý được giữ lại tiếp tục sử dụng như hiện nay. (Ảnh minh họa)


Quyết định giao người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phối hợp với Hội đồng quản trị Petrolimex ban hành Quyết định của Hội đồng quản trị Petrolimex (với tư cách là đại diện pháp nhân cho cổ đông nắm giữ nhiều cổ phần góp vốn đang sử dụng các cơ sở nhà, đất) giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất nêu trên và báo cáo bằng văn bản về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hòa Bình để quản lý, theo dõi và giám sát.

Người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex phối hợp với Hội đồng quản trị Petrolimex chỉ đạo Petrolimex, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời tổ chức rà soát và đo đạc lại diện tích hiện trạng nhà, đất (nếu có) so với các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất hiện tại để thực hiện các thủ tục điều chỉnh diện tích nhà, đất theo quy định.


Tâm An
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm