Vi phạm hành chính về đất đai tại Hà Nội có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 11-12-2021, 08:17 | Thị trường 24h

Ngày 10/12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vi phạm hành chính về đất đai tại Hà Nội có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

Mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về đất đai không quá 500.000.000 đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức. (Ảnh minh họa)


Mức tiền phạt quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính trong Nghị quyết bằng 2 lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong Nghị định số 91/2019/NĐ-CP; mức tiền phạt tối đa không quá 500.000.000 đồng đối với cá nhân, không quá 1.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

Hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với các hành vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết này là tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 1, xảy ra trên địa bàn nội thành TP Hà Nội, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị quyết này.

Đây là biện pháp hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai. Việc ban hành Nghị quyết của HĐND TP về nâng mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở TP Hà Nội là cần thiết.

Theo Tờ trình của UBND TP cùng với sự phát triển nhanh chóng của quá trình đô thị hóa tại Hà Nội tình trạng vi phạm pháp luật đất đai cũng có xu hướng tăng lên với những diễn biến phức tạp, nhất là một số quận nội thành mới được thành lập, một số huyện ven đô có tốc độ đô thị hóa nhanh. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều hạn chế.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, tại các quận trên địa bàn TP, kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai từ năm 2014 đến năm 2020 mới có 443 trường hợp được lập hồ sơ xử lý, phạt vi phạm hành chính được 1,15 tỷ đồng.

Những hành vi vi phạm trong đất đai phần lớn đều gây bức xúc trong dư luận, làm phương hại đến lợi ích của Nhà nước, tác động xấu đến hiệu quả quản lý nhà nước và làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật. Hậu quả của những hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai thường để lại lâu dài, rất phức tạp khi xử lý.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm