Hải Dương: Đề nghị thu hồi hơn 119 ha đất để thực hiện 35 dự án

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 6-11-2021, 16:52 | Thị trường 24h

Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương vừa làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án kinh tế xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi 119,22 ha đất để thực hiện 35 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 202. Đồng thời, phê duyệt, cho phép chuyển đổi 24,08 ha đất trồng lúa để thực hiện 23 dự án, công trình có sử dụng đất trong năm 2021.

Trong số 35 dự án, công trình phát triển kinh tế có 9 công trình giáo dục, 9 công trình giao thông, 1 công trình đất chợ, 6 công trình đất ở nông thôn và 10 công trình đất ở tại đô thị. Các công trình, dự án đều có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu xem xét thu hồi đất của các công trình, dự án chưa thực hiện theo quy định; rà soát danh mục các dự án đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chấp thuận thu hồi đất đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện được.

Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 cho các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương là trên 7.338ha với 1.973 công trình, dự án. Kết quả thực hiện ước hết tháng 12/2020 là 1.062 công trình dự án với diện tích là trên 3.195ha, đạt 43,5% kế hoạch được duyệt, gồm: Đất quốc phòng, an ninh, đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất giao thông, thủy lợi, cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, đất chợ, đất đô thị…

Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương chấp thuận các dự án, công trình thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh là trên 6.572ha để thực hiện 567 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng trên 796 ha đất trồng lúa, trên 18ha đất rừng phòng hộ và 1ha rừng đặc dụng để thực hiện 491 dự án, công trình có sử dụng đất năm 2021.

Năm 2020, Hải Dương đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa là trên 1.103ha để thực hiện các dự án, công trình như: Trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, trạm y tế, trường học, xây dựng các khu dân cư mới…

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm