Bình Dương: Cho phép chuyển mục đích hơn 7,6ha đất để thực hiện dự án New Land

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 21-08-2020, 05:29 | Chính sách

– UBND tỉnh Bình Dương vừa cho phép Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 76.249m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở Bàu Bàng 2 (New Land), xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng. 


Bình Dương: Cho phép chuyển mục đích hơn 7,6ha đất để thực hiện dự án New Land

Cụ thể, chuyển mục đích sử dụng với hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 39.740,8m2 để sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn.

Chuyển mục đích sử dụng với hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với diện tích 34.686,6m2 để sử dụng: Đất khu vui chơi giải trí công cộng (đất cây xanh) 3.536,6m2; Đất công trình công cộng khác (đất cây xanh cách ly) 873,1m2; Đất thủy lợi (đất hạ tầng kỹ thuật- trạm xử lý nước thải) 127,3m2; Đất giao thông 30.149,6m2 (trong đó có 26.788,6m2 đất giao thông và 3.361m2 đất hành lang kỹ thuật sau nhà).

Chuyển mục đích sử dụng với hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích 1.321,6m2 để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

Lập thủ tục đăng ký biến động đối với diện tích 500m2 đất ở tại nông thôn trước khi đưa đất vào thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh giao Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp chịu trách nhiệm thi công xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được huyện Bàu Bàng phê duyệt.

Trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kế từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ.

Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm