Bình Dương ban hành quy định quản lý sử dụng chung cư

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 30-09-2021, 11:40 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Quy định này gồm 4 chương và 19 điều, có hiệu lực từ ngày 10/10/2021.

Hiện trên địa bàn Bình Dương có hàng trăm chung cư đã hoàn thành và đang xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người dân, lao động học tập và sản xuất trên địa bàn. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp cơ quan chức năng của tỉnh có trách nhiệm hơn trong quản lý, sử dụng nhà chung cư được an toàn tiện lợi nhất cho người dân.

Bình Dương ban hành quy định quản lý sử dụng chung cư

Tỉnh Bình Dương ban hành văn bản pháp lý đầu tiên về công tác quản lý quản lý vận hành nhà chung cư căn cứ theo Luật Nhà ở 2014.


Quy định áp dụng với nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, cơ sở xác định phần diện tích sở hữu riêng và phần sở hữu chung trong nhà chung cư căn cứ vào hồ sơ dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hợp đồng mua bán căn hộ hoặc diện tích khác nhà chung cư; quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện đầu tư xây dựng dự án; các chủ sở hữu phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng minh phần sở hữu riêng của mình.

Việc quản lý nhà sở hữu riêng trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được xác định và thực hiện quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 và Điều 101 Luật Nhà ở, Điều 6 Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Việc quản lý phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được xác định và thực hiện quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 100 và Điều 101 Luật Nhà ở, Điều 7 Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Về diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng, đối với nhà chung cư thương mại thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 80 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Đối với nhà chung cư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để cho thuê: Đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý, tiến hành rà soát, nếu chung cư thiết kế không có diện tích sinh hoạt cộng đồng thì báo cáo Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định việc bổ sung phần diện tích này.

Các quy định về nguyên tắc bảo trì nhà chung cư; kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư; các hạng mục sử dụng chung của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì, để thực hiện việc bảo trì; việc ký hợp đồng bảo trì và thực hiện bảo trì phần sử dụng chung của chung cư, được thực hiện theo quy định tại Điều 107 Luật Nhà ở, Điều 32, 33, 34 và 35 Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Đối tượng áp dụng quy định này là các chủ thể sử dụng nhà chung cư, cơ quan quản lý Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp của tỉnh.

UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Xây dựng chịu tránh nhiệm chính trong việc tham mưu để tỉnh triển khai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Nhà ở, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Các Sở ngành khác căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng để cùng quản lý vận hành nhà chung cư cho đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng công năng và an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Chi tiết quy định xem tại đây.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm