Cập nhật giá thuê mới nhất của 25 chung cư tại Quận 9 (cũ)

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 27-05-2021, 11:47 | Thị trường 24h


Bảng giá thuê căn hộ tại Phú Hữu

Giá thuê căn hộ Jamila


Giá thuê căn hộ Safira


Giá thuê căn hộ The Eastern


Giá thuê căn hộ Sky 9


Giá thuê căn hộ Hausneo


Giá thuê căn hộ Ehomes Phú Hữu


Bảng giá thuê căn hộ tại Long Thạnh Mỹ

Giá thuê căn hộ The Rainbow Vihomes Grand Park


Bảng giá thuê căn hộ tại Phước Long A

Giá thuê căn hộ Him Lam Phú An


Giá thuê căn hộ Green Building


Bảng giá thuê căn hộ tại Phước Long B

Giá thuê căn hộ Ehome 1


Giá thuê căn hộ Ehome 2


Giá thuê căn hộ 9 View Apartment


Giá thuê căn hộ Flora Fuji


Giá thuê căn hộ Citrine Apartment


Giá thuê căn hộ TDH Phước Long


Giá thuê căn hộ Lucky Dragon


Giá thuê căn hộ The Art


Giá thuê căn hộ Flora Anh Đào


Bảng giá thuê căn hộ tại Tăng Nhơn Phú A

Giá thuê căn hộ Man Thiện


Bảng giá thuê căn hộ tại Hiệp Phú

Giá thuê căn hộ Saigon Gateway


Giá thuê căn hộ Centum Wealth


Bảng giá thuê căn hộ tại Phước Bình

Giá thuê căn hộ TDH Phước Bình


Bảng giá thuê căn hộ tại Tân Phú

Giá thuê căn hộ Topaz Home 2


Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm