Thông tin chi tiết các dự án nhà ở của Khang Điền

| 20-04-2021, 11:30 | Thị trường 24h

Bức tranh toàn cảnh các dự án của Khang Điền tại khu Đông TP.HCM

Bức tranh toàn cảnh các dự án của Khang Điền tại khu Nam TP.HCM

Danh sách các dự án đã hoàn thành của Khang Điền

Dự án Khang Điền - Phước Long B

 • Vị trí: Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 10,4 ha

 • Sản phẩm: 247 căn biệt thự đơn lập, song lập, nhà liên kế vườn và khu chung cư

 • Pháp lý và tiến độ: Khu nhà ở hiện hữu có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi người mua hoàn tất xây dựng nhà. Dân cư hiện hữu đã sinh sống.

Dự án Topia Garden

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 6 ha

 • Sản phẩm: 225 căn biệt thự đơn lập, song lập, nhà liên kế

 • Pháp lý và tiến độ: Khu nhà ở hiện hữu có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi người mua hoàn tất xây dựng nhà.

Dự án River Town

 • Vị trí: Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 7,1 ha

 • Sản phẩm: 197 căn biệt thự song lập, đơn lập và nhà liên kế

 • Pháp lý và tiến độ: Khu nhà ở hiện hữu có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi người mua hoàn tất xây dựng nhà. 

Dự án Mega Residence

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 3,2 ha

 • Sản phẩm: 158 căn nhà liên kế

 • Pháp lý và tiến độ: Khu nhà ở liên kế hiện hữu đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và bàn giao cho khách hàng.

Dự án Mega Ruby

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 5 ha

 • Sản phẩm: 222 căn nhà liên kế

 • Pháp lý và tiến độ: Khu nhà ở liên kế hiện hữu đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và bàn giao cho khách hàng.

Dự án Mega Village

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 5,7 ha

 • Sản phẩm: 323 căn nhà liên kế vườn

 • Pháp lý và tiến độ: Khu nhà ở hiện hữu đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và bàn giao cho khách hàng.

Dự án Melosa Garden

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 7,2 ha

 • Sản phẩm: 567 căn nhà liên kế vườn và biệt thự

 • Pháp lý và tiến độ: Khu nhà liên kế và biệt thự hiện hữu đã hoàn tất và bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“GCN”) và đang đẩy nhanh thủ tục cấp GCN cho các trường hợp còn lại để sớm bàn giao cho khách hàng.

Dự án Lucasta

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 8,2 ha

 • Sản phẩm: 140 căn biệt thự cao cấp

 • Pháp lý và tiến độ: Khu biệt thự sinh thái hiện hữu đã hoàn tất và bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“GCN”) và đang đẩy nhanh thủ tục cấp GCN cho các trường hợp còn lại để sớm bàn giao cho khách hàng.

Dự án The Venica

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 3,1 ha

 • Sản phẩm: 43 căn biệt thự cao cấp

 • Pháp lý và tiến độ: Khu biệt thự cao cấp hiện hữu đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và bàn giao cho khách hàng.

Dự án Merita

 • Vị trí: Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 3,1 ha

 • Sản phẩm: 131 căn nhà liên kế vườn

 • Pháp lý và tiến độ: Khu nhà ở liên kế hiện hữu đã hoàn tất và bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“GCN”) và đang đẩy nhanh thủ tục cấp GCN cho các trường hợp còn lại để sớm bàn giao cho khách hàng.

Dự án Rosita Garden

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 3,1 ha

 • Sản phẩm: 118 căn nhà liên kế vườn

 • Pháp lý và tiến độ: Khu nhà ở liên kế hiện hữu đã hoàn tất và bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“GCN”) và đang đẩy nhanh thủ tục cấp GCN cho các trường hợp còn lại để sớm bàn giao cho khách hàng.

Dự án Jamila

Khu căn hộ Jamila của Khang Điền


 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức 1,7 ha

 • Diện tích Sản phẩm: 867 căn hộ, 16 căn TMDV

 • Pháp lý và tiến độ: Khu chung cư hiện hữu đã hoàn tất và bàn giao số lượng lớn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“GCN”) và đang đẩy nhanh thủ tục cấp GCN cho các trường hợp còn lại để sớm bàn giao cho khách hàng.

Dự án Safira

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức 2,7 ha

 • Diện tích Sản phẩm: 1.570 căn hộ và 23 căn TMDV

 • Pháp lý và tiến độ: Bàn giao căn hộ và đưa công trình vào sử dụng năm 2020; đã hoàn tất bàn giao căn hộ và đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng.

Dự án Verosa Park

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 8,1 ha

 • Sản phẩm: 293 căn nhà liên kế có sân vườn và 3 căn biệt thự

 • Pháp lý và tiến độ: Bàn giao nhà và đưa công trình vào sử dụng năm 2020; đã bàn giao số lượng lớn nhà ở và đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng.


Thông tin chi tiết các dự án nhà ở của Khang Điền

Khu biệt thự đẳng cấp Verosa Park của Khang Điền

Danh sách các dự án đang triển khai của Khang Điền

Dự án Lovera Vista

 • Vị trí: Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

 • Diện tích: 1,8 ha

 • Sản phẩm: 1.310 căn hộ

 • Pháp lý và tiến độ: Đang trong giai đoạn hoàn thiện công trình, dự kiến hoàn tất vào Quý I/2021.

Dự án Armena

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 4,3 ha

 • Sản phẩm: Dự kiến 180 căn nhà liên kế vườn

 • Pháp lý và tiến độ: Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn khu và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án; dự kiến mở bán trong năm 2021.

Dự án căn hộ Quận Bình Tân

 • Vị trí: Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

 • Diện tích: 1,8 ha

 • Sản phẩm: Dự kiến 1.000 căn hộ

 • Pháp lý và tiến độ: Đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án; dự kiến khởi công trong năm 2021 và mở bán trong năm 2022.

Danh sách các dự án sẽ triển khai của Khang Điền

Dự án Clarita

 • Vị trí: Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức

 • Diện tích: 5,8 ha và dự kiến mở rộng

 • Sản phẩm: Nhà liên kế và biệt thự

 • Pháp lý và tiến độ: Đang thực hiện các thủ tục pháp lý dự án

Dự án Khu dân cư 11A

 • Vị trí: Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

 • Diện tích: 16,4 ha

 • Sản phẩm: Nhà liên kế

 • Pháp lý và tiến độ: Đang thực hiện các thủ tục pháp lý dự án

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm