Mặt bằng chi tiết căn hộ và biệt thự dự án The 9 Stellars

| 16-04-2021, 07:54 | Thị trường 24h

Mặt bằng tầng điển hình căn hộ dự án The 9 Stellars

Mặt bằng chi tiết căn hộ và biệt thự dự án The 9 Stellars

Mặt bằng căn hộ dự án The 9 Stellars

Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ dự án The 9 Stellars


Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ dự án The 9 Stellars


Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ dự án The 9 Stellars

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ dự án The 9 Stellars


Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ dự án The 9 Stellars


Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ dự án The 9 Stellars


Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ dự án The 9 Stellars


Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ dự án The 9 Stellars


Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ dự án The 9 Stellars

Mặt bằng tổng thể biệt thự The 9 Stellars

Mặt bằng tổng thể khu biệt thự The 9 Stellars


Mặt bằng biệt thự The 9 Stellars


Mặt bằng biệt thự The 9 Stellars

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm