Phương thức thanh toán dành cho KH mua/thuê biệt thự The 9 Stellars

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 14-04-2021, 10:11 | Thị trường 24h


Tiến độ thanh toán dành cho Khách hàng Việt Nam có Ngân hàng hỗ trợ

- Đối tượng áp dụng: Tất cả khách mua Việt Nam

- Khách hàng thanh toán 25% và Ngân hàng giải ngân 45% cho đến khi bàn giao

- Ân hạn gốc và lãi trong 14 tháng kể từ ngày giải ngân hoặc cho đến ngày bàn giao, tùy điều kiện nào đến trước

- Sau thời gian ân hạn, Phí trả nợ trước hạn theo hợp đồng vay là 0%*

*Trường hợp chuyển nhượng

Nếu Khách hàng nhận chuyển nhượng tiếp tục khoản vay cùng hạn mức với Ngân hàng được chỉ định bởi Chủ đầu tư, phí trả nợ trước hạn theo hợp đồng vay là 0% Nếu Khách hàng nhận chuyển nhượng không tiếp tục khoản vay cùng hạn mức với Ngân hàng được chỉ định bởi Chủ đầu tư, Khách hàng sẽ phải thanh toán phí trả nợ trước hạn theo hợp đồng vay

Đợt Thời hạn thanh toán KH thanh toán Ngân hàng giải ngân
1 Đặt cọc 1 tỷ VNĐ  
2 Trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt cọc (Ký HĐĐC) 25% (bao gồm 1 tỷ đặt cọc) 45%
3 Ký HĐMB ( Dự kiến T10/2021) - -
4 Khi bàn giao nhà (Dự kiến T03/2022) 25% -
5 Khi nhận Sổ hồng 5% -


Phương thức thanh toán dành cho KH mua/thuê biệt thự The 9 Stellars

Phối cảnh dãy biệt thự tại dự án The 9 Stellars.

Tiến độ thanh toán dành cho Khách hàng Việt Nam không sử dụng chương trình Ngân hàng hỗ trợ và Khách hàng nước ngoài

- Đối tượng áp dụng: Tất cả Khách hàng Việt Nam không sử dụng chương trình vay của Ngân hàng chỉ định bởi Chủ Đầu Tư và tất cả Khách hàng nước ngoài thuê hoặc mua Villas

Đợt Thời hạn thanh toán % hoặc số tiền Ghi chú
1 Đặt cọc 1 tỷ VNĐ  
2 Trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt cọc (Ký HĐĐC) 25% (bao gồm 1 tỷ đặt cọc)  
3 Ký HĐMB ( Dự kiến T10/2021) 5%  
4 1 tháng sau ngày Ký HĐMB 10%  
5 2 tháng sau ngày Ký HĐMB 15%  
6 3 tháng sau ngày Ký HĐMB 15%  
7 Khi bàn giao nhà (Dự kiến T03/2022) 25% Đối với LTL, Khách hàng sẽ thanh toán 30%
8 Khi nhận Sổ hồng 5%  


Phối cảnh tiện ích ven hồ tại dự án The 9 Stellars.

Tiến độ thanh toán sớm

- Áp dụng cho: Tất cả Khách hàng

Đợt Thời hạn thanh toán

Lựa chọn 1

Chiết khấu 2%

Lựa chọn 2

Chiết khấu 3.5%

Ghi chú
1 Đặt cọc 1 tỷ VNĐ 1 tỷ VNĐ  
2 Trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt cọc (Ký HĐĐC) 50% 70%  
3 Ký HĐMB ( Dự kiến T10/2021) - -  
4 2 tháng sau ngày Ký HĐMB 5% -  
5 3 tháng sau ngày Ký HĐMB 15% -  
6 Khi bàn giao nhà (Dự kiến T03/2022) 25% 25% Đối với LTL, Khách hàng sẽ thanh toán 30%
7 Khi nhận Sổ hồng 5% 5%  


Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm