Đà Nẵng giảm giá đất hỗ trợ doanh nghiệp

29-03-2021, 20:21 | Thị trường 24h |

Ngày 29/3, tại lễ công bố nghị định, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển Đà Nẵng, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố thông tin về việc giảm giá đất.

Theo ông Nam, trong thời gian vừa qua, cả nước bị ảnh hưởng nặng nề về tình hình Covid-19, nhất là các TP phát triển mạnh dịch vụ du lịch như Đà Nẵng; các doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch dịch vụ, nhà hàng, khách sạn giảm mạnh doanh thu, có nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, phá sản, trong khi vẫn phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Trên tinh thần hỗ trợ giúp doanh nghiệp có điều kiện sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, Đà Nẵng xét thấy một số nội dung tại bảng giá đất TP quy định không phù hợp với thực tế.

Ngày 27/3, UBND TP đã ban hành quyết định điều chỉnh 2 nội dung tại bảng giá đất chu kỳ 2020 – 2024 của quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 7.4.2020 của UBND TP.Cụ thể, điều chỉnh tỉ lệ % giá đất thương mại dịch vụ (TMDV) và sản xuất kinh doanh (SXKD) so với giá đất ở cùng vị trí.

Đà Nẵng giảm giá đất hỗ trợ doanh nghiệp

Theo đó, giá đất TMDV điều chỉnh từ 80% thành 70% (giảm 10% so với hiện nay). Giá đất SXKD, điều chỉnh từ 60% thành 50% (giảm 10% so với hiện nay).

Theo ông Phó chủ tịch Đà Nẵng, việc điều chỉnh giảm nêu trên sẽ tạo điều kiện giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho nhà đầu tư.

Về giá đất bãi xe được tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí; thời hạn 70 năm. Ông Lê Quang Nam cho rằng, với các dự án xây dựng công trình công cộng (bãi giữ xe) thông thường có mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất thấp, giá trị thu lợi từ việc kinh doanh thấp dẫn đến việc thu hồi vốn đầu tư xây dựng chậm.

Do đó, nếu quy định mức giá bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như quyết định 09 đã nêu thì không thể kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các công trình công cộng (bãi xe) theo chủ trương của TP.

Về nội dung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực.

Về việc điều chỉnh tỉ lệ % tính đơn giá thuê đất, sẽ điều chỉnh giảm một số tỉ lệ như tỉ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trên địa bàn TP.Đà Nẵng điều chỉnh giảm từ 2% xuống 1%.

Tỉ lệ (%) áp dụng đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản điều chỉnh giảm từ 0,7% xuống 0,5%.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN