Thông tin tổng quan về quy mô và tình trạng bàn giao căn hộ chung cư Huyện Bình Chánh

19-03-2021, 02:29 | Thị trường 24h |

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Cavahome

 • Vị trí: Đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 200 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Dự kiến bàn giao năm 2021.
Thông tin tổng quan về quy mô và tình trạng bàn giao căn hộ chung cư Huyện Bình Chánh

Phối cảnh dự án Cavahome

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Him Lam 6A

 • Vị trí: Bình Hưng, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 360 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2015.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Saigon Mia

 • Vị trí: Số 9A, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 872 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2019.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Citizen Trung Sơn

 • Vị trí: Đường số 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 169 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2018.

Thực tế dự án Citizen Trung Sơn

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Ehome S Nam Saigon

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 1700 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2018.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Flora Mizuki (Mizuki Park)

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 1500 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2019.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Terra Mia

 • Vị trí: Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 440 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Phối cảnh dự án Terra Mia

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Chung cư 6B The Easter City

 • Vị trí: Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 725 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2016.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Thảo Loan Plaza

 • Vị trí: Đường số 11, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 721 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Chung Cư Happy City

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 127 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2017.

Thực tế chung cư Happy City

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Southern Park

 • Vị trí: Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 572 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2016.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Charmington Golf & Life

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 124 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Westgate Park

 • Vị trí: Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 2000 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Dự kiến bàn giao năm 2022.

Phối cảnh dự án Gatewest Park

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Victoria Garden

 • Vị trí: Trần Đại Nghĩa, Tân Nhựt, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 800 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Rubi Homes

 • Vị trí: Trần Đại Nghĩa, Tân Nhựt, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 2000 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2016.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Lovera Vista

 • Vị trí: Trịnh Quang Nghị, Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 1310 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Dự kiến bàn giao năm 2021.

Phối cảnh dự án Lovera Vista

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Dynamic Tower

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 342 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Calla Garden

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 207 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2019.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Saigon Intela

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 1068 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Dự kiến bàn giao năm 2021.

Phối cảnh dự án Saigon Intela

Căn hộ chung cư Bình Chánh: A.View

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 700 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Chung cư Conic Đông Nam Á

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, KDC 13B Conic, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 360 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Conic Garden

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 360 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Conic Skyway Residence

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 324 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2016.

Thực tế Conic Skyway Residence

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Conic Đình Khiêm

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 157 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Terra Rosa

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 990 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Chung cư HQC Plaza

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 1735 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2016.

Căn hộ chung cư Bình Chánh: City Gate 5

 • Vị trí: Hưng Nhơn, xã Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 1347 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Dự kiến bàn giao năm 2022.

Phối cảnh dự án City Gate 5

Căn hộ chung cư Bình Chánh: Chung cư Lê Thành Tân Kiên

 • Vị trí: Nguyễn Cứu Phú, xã Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy mô: 2160 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN