Tổng hợp những căn hộ tại Phú Hữu đăng thuê giá tốt

30-01-2021, 03:31 | Thị trường 24h |


Căn hộ Sky 9 62m2

 • Vị trí: Đường Liên Phường, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
 • Diện tích: 62m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 6 triệu/tháng
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Safira 67m2

 • Vị trí: Đường N6, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
 • Diện tích: 67m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 6.5 triệu/tháng
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Safira 62.4m2

 • Vị trí: Đường N6, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
 • Diện tích: 62.4m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 7 triệu/tháng
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây


Tổng hợp những căn hộ tại Phú Hữu đăng thuê giá tốt

Sảnh khu chung cư Safira tại Phú Hữu, TP. Thủ Đức.

Căn hộ Safira 67m2

 • Vị trí: Đường N6, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
 • Diện tích: 67m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 7 triệu/tháng
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Jamila 48m2

 • Vị trí: Đường N2, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
 • Diện tích: 48m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 7.5 triệu/tháng
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Jamila 48m2

 • Vị trí: Đường N2, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
 • Diện tích: 70m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Đầy đủ nội thất
 • Giá thuê: 10 triệu/tháng
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây


Hồ bơi tại khu chung cư Jamila Phú Hữu, TP. Thủ Đức.

Căn hộ The Eastern 59m2

 • Vị trí: Đường Liên Phường, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
 • Diện tích: 59m2
 • Kết cấu: 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Đầy đủ nội thất
 • Giá thuê: 8 triệu/tháng
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ The Eastern 104m2

 • Vị trí: Đường Liên Phường, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
 • Diện tích: 104m2
 • Kết cấu: 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Đầy đủ nội thất
 • Giá thuê: 13 triệu/tháng
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Flora Kikyo 56m2

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
 • Diện tích: 56m2
 • Kết cấu: 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 7.5 triệu/tháng
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Flora Kikyo 55m2

 • Vị trí: Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
 • Diện tích: 55m2
 • Kết cấu: 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Đầy đủ nội thất
 • Giá thuê: 7.5 triệu/tháng
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN