Bà Rịa - Vũng Tàu nêu lý do không gia hạn cho dự án Vũng Tàu Paradise

| 15-09-2020, 10:44 | Thị trường 24h

Bà Rịa - Vũng Tàu nêu lý do không gia hạn cho dự án Vũng Tàu Paradise
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc yêu cầu làm rõ một số nội dung liên quan đến việc không gia hạn cho chủ đầu tư dự án Khu du lịch Vùng Tàu Paradise. 

Tại văn bản, giải thích lý do không gia hạn dự án, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise khi hết thời hạn 25 năm theo giấy phép đầu tư (đến năm 2016); trong tổng diện tích đất được giao 220 ha chỉ đưa vào sử dụng khoảng 140 ha (phần diện tích đã đầu tư hạng mục sân golf và khu nhà rông), còn lại 80 ha (quy hoạch xây dựng khu khách sạn và khu văn hóa dân tộc) sử dụng không hiệu quả và không sử dụng trong thời gian dài, vi phạm quy định pháp luật về đất đai. Vấn đề này đã được Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại Kết luận số 1640/KLTTr-BTNMT năm 2011.

Hơn nữa, trong quá trình xây dựng dự án, 2 bên công ty liên doanh không có sự thống nhất trong quản lý điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh như: bên nước ngoài chưa hoàn tất nghĩa vụ góp vốn theo quy định, không thống nhất về việc đăng ký lại doanh nghiệp và điều chỉnh thời hạn hoạt động của liên doanh. 

Đến thời điểm gần hết thời hạn hoạt động (năm 2016 theo giấy phép đầu tư), hai bên liên doanh cũng chưa thống nhất đế đưa ra được quyết định chung về kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, các bên trong liên doanh đơn phương có các văn bản kiến nghị được cơ cấu lại doanh nghiệp (huy động các nhà đầu tư khác) để chứng minh năng lực xin thực hiện dự án thêm 50 năm.

Mặt khác, thời hạn hoạt động của Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise đã hết theo quy định tại giấy phép đầu tư, công ty không đăng ký lại hoạt động theo quy định Luật Đầu tư 2005, Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014.

“Việc chấm dứt hoạt động dự án do hết thời hạn hoạt động sẽ đồng thời chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tể, do đó không còn chủ thể để gia hạn thực hiện dự án”, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định.

Nhà nước thu hồi đất khi dự án không được gia hạn sẽ không phải bồi thường 

Đề cập đến vướng mắc trong việc thanh lý tài sản trên đất, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, theo quy định của Luật Đất đai, thời hạn sử dụng đất đã hết nhưng không được gia hạn nên Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điếm d, khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai 2013. Căn cứ khoản 3, Điều 82 và khoản 1, Điều 92 Luật Đất đai 2013, đất thu hồi theo điểm d, khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất và không được bồi thường tài sản gắn liền với đất. Qũy đất sau thu hồi giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định tại Điều 68 Luật Đất đai 2013.

Theo quy định của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thanh lý dự án và thanh lý tài sản trên đất theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 48 Luật Đầu tư và khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014, theo đó việc thanh lý dự án thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư, Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise tự thanh lý dự án đầu tư sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản trong 12 tháng kế từ ngày bị thu hồi đất. 

“Trường hợp nhà đầu tư không tự thanh lý, cơ quan ra quyết định thu hồi đất tố chức thanh lý tài sản gẳn liền với đất theo quy định pháp luật về đất đai. Trường hợp công ty đã hoàn tất thủ tục thanh lý tài sản, nhà đầu tư tiến hành giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp”, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu.


Theo đại diện tỉnh này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn: việc thanh lý dự án theo các quy định về đầu tư và đất đai nêu trên, thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc xử lý tài sản gắn với đất theo quy định gặp khó khăn do tài sản có hạng mục sân golf 27 lỗ cần duy trì thường xuyên để chăm sóc thảm cỏ, có chi phí đầu tư, duy tu bảo dưỡng cao và hiện nay sân golf đang hoạt động với khoảng 600 lao động.

“Thu hồi 220 ha khu đất; sau đó căn cứ quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai, UBND tinh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ xem xét, quyết định cho phép nhà đầu tư hiện tại được thực hiện dự án và áp dụng trường hợp cho thuê đất không thông qua đẩu giá quyển sử dụng đất. Tiền thuê đất tính theo khung giá hiện hành: Khả năng tranh chấp đầu tư quốc tế của nhà đầu tư nước ngoài đối với Nhà nước Việt Nam ít xảy ra vì kiến nghị của Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise cơ bản sẽ được giải quyết (kiến nghị cơ cấu lại doanh nghiệp, huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư có năng lực để tiếp tục thực hiện dự án thêm 50 năm)”, UBND Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết. 

Liên quan đến dự án này, vào đầu năm 2019, trước nguy cơ bị thu hồi dự án, bà Liu Mei The, Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị tạo điều kiện, chấp thuận cho công ty được gia hạn thêm thời gian hoạt động từ 25 năm lên 50 năm theo quy định hiện hành của Luật Đầu tư.

Liên doanh này cũng cam kết với Thủ tướng sẽ tiếp tục đầu tư thêm 20.000 tỷ đồng xây dựng và phát triển dự án hiện tại với quy mô lớn, đạt các tiêu chuẩn quốc tế; sẽ ký quỹ đầu tư thực hiện dự án khi được chấp thuận.

VÂN PHONG

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm