Bắc Ninh cắt 60,7 ha đất dự án Khu nhà ở Vingroup

| 31-08-2020, 10:27 | Thị trường 24h

Bắc Ninh cắt 60,7 ha đất dự án Khu nhà ở Vingroup
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thay đổi quy mô dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh và cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thuận Thành.

Tại quyết định mới được ban hành, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh phê duyệt việc thay đổi quy mô dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 07/5/2018.

Cụ thể, UBND tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng đất của dự án Khu nhà ở Vingroup tại huyện Thuận Thành từ 500 ha xuống còn 439,3 ha, giảm 60,7 ha.

Cùng với đó, tăng nhu cầu sử dụng đất của dự án Khu đô thị phục vụ Khu công nghiệp Thuận Thành III từ 9,6 ha thành 70,3 ha, tăng 60,7 ha. Như vậy, diện tích tăng thêm này đúng bằng diện tích đã cắt bớt tại dự án Khu nhà ở của Vingroup.

Ngoài ra, tại quyết định trên, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu cập nhật nhu cầu sử dụng đất của dự án Khu đô thị phục vụ Khu công nghiệp Thuận Thành III tại huyện Thuận Thành, diện tích khoảng 70,3 ha (trong đó đất trồng lúa khoảng 63,0 ha) vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thuận Thành để tổ chức thực hiện.VẠN XUÂN

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm