Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

21-07-2020, 03:23 | Thị trường 24h |

Bắc Ninh là địa phương tiếp theo được Thủ tướng giao nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quyết định số 670/QĐ-TTg ngày 21/05/2020.

 Trung tâm tỉnh Bắc Ninh

Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ phạm vi phần lãnh thổ tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích tự nhiên 822,71km2, với 8/8 đơn vị hành chính: Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và 6 huyện (Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Quy hoạch tỉnh là căn cứ khoa học, công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh sử dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất công tác quản lý Nhà nước và hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 Một góc của Bắc Ninh

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Ninh căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN