Tạm dừng quy hoạch Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

| 25-06-2020, 03:47 | Thị trường 24h

Thủ tướng vừa đồng ý tạm dừng triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Dựa trên ý kiến của các bộ và đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tạm dừng triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong đến khi Quốc hội thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, UBND tỉnh Khánh Hòa cần sớm tổ chức việc lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong theo đúng quy định và đồng bộ với những quy hoạch liên quan.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, một số thủ tục triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong đã được thực hiện. Tuy nhiên nhiều khó khăn, vướng mắc đã phát sinh do Quốc hội chưa thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt như chưa xác định được nội dung quy hoạch, trình tự thủ tục, cơ sở pháp lý, hội đồng thẩm định...

Sau 5 năm thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2030, UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng vẫn có một số khu chức năng chưa thể triển khai dù một số dự án đang được xây dựng hoặc đã đi vào hoạt động.

Thủ tướng đồng ý tạm dừng quy hoạch Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Với khu vực Bắc Vân Phong, do chủ trương xây dựng đặc khu từ năm 2012 nên chưa triển khai lập quy hoạch các khu chức năng, để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Hơn nữa, theo định hướng quy hoạch chung, một số khu đất chưa sử dụng và một số khu chức năng cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để kêu gọi đầu tư.

Do đó, năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị Thủ tướng xem xét dừng chủ trương lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong.

Tương tự Khánh Hòa, tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị tạm dừng lập quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế. Bộ Xây dựng đã có văn bản thống nhất với kiến nghị của tỉnh Kiên Giang.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm