HoREA kiến nghị gia hạn Nghị quyết về xử lý nợ xấu bất động sản đến hết năm 2024

HoREA kiến nghị gia hạn Nghị quyết về xử lý nợ xấu bất động sản đến hết năm 2024

Thị trường 24h

HoREA đề nghị Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất Quốc hội xem xét gia hạn Nghị quyết số 42/2017/NQ-QH14 thêm 12 tháng đến hết ngày 31/12/2024.

Khám phá & trải nghiệm