Nam Long mua 30% vốn tại dự án 170 ha Waterfront Đồng Nai

Nam Long mua 30% vốn tại dự án 170 ha Waterfront Đồng Nai

Thị trường 24h

Nam Long chi khoảng 1.950 tỷ đồng mua 30% vốn tại dự án Waterfront Đồng Nai, thanh toán làm 2 đợt.

Khám phá & trải nghiệm