Chính phủ yêu cầu trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/8

Chính phủ yêu cầu trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/8

Thị trường 24h

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Tài nguyên và Môi trường trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/8/2022; Bộ Tài chính trình dự án Luật Giá (sửa đổi) trước ngày 10/8/2022.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phải trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/1/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường phải trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/1/2022

Thị trường 24h

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án

Khám phá & trải nghiệm