Bộ Tài chính nói về thu thuế bất động sản tránh đầu cơ

Bộ Tài chính nói về thu thuế bất động sản tránh đầu cơ

Thị trường 24h

Bộ Tài chính cho biết việc xây dựng chính sách thu thuế bất động sản, cần phải được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành vào thời điểm thích hợp để đảm bảo tính

Khám phá & trải nghiệm