Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30,6 nghìn cơ sở nhà đất

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30,6 nghìn cơ sở nhà đất

Thị trường 24h

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 20/11/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30.632 cơ sở nhà đất thuộc quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan

Khám phá & trải nghiệm