Dự kiến sửa đổi, bổ sung 11 nhóm chính sách trong Luật đất đai sở hữu toàn dân

Dự kiến sửa đổi, bổ sung 11 nhóm chính sách trong Luật đất đai sở hữu toàn dân

Thị trường 24h

Từ bối cảnh lịch sử truyền thống và hoàn cảnh hoàn cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay việc dự thảo Luật đất đai sửa đổi nên giữ quan điểm sở hữu toàn dân về đất đai...

TP. Hồ Chí Minh chấn chỉnh việc quản lý đất đai, xây dựng ở các

TP. Hồ Chí Minh chấn chỉnh việc quản lý đất đai, xây dựng ở các

Thị trường 24h

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã chỉ ra các sai phạm về quản lý đất đai, xây dựng tại các "địa bàn nóng" của thành phố, gồm quận Thủ Đức, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh.

Khám phá & trải nghiệm