Chặn “mạo danh” doanh nghiệp bất động sản

Chặn “mạo danh” doanh nghiệp bất động sản

Thị trường 24h

Để hạn chế và tránh bị mạo danh, các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) cần chủ động trong việc nhận diện thương hiệu và công khai danh sách thành viên.

Khám phá & trải nghiệm