Sẽ thí điểm một số chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Sẽ thí điểm một số chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Thị trường 24h

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành “Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội” vào kỳ họp

Khám phá & trải nghiệm