Nợ tư nhân chiếm 140% GDP, đại biểu đề nghị Chính phủ kiểm soát

Nợ tư nhân chiếm 140% GDP, đại biểu đề nghị Chính phủ kiểm soát

Thị trường 24h

Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) cho rằng cử tri mong muốn Chính phủ quan tâm kiểm soát nợ tư nhân trong và ngoài nước, dù Chính phủ không bảo lãnh các khoản nợ này. Vừa qua, nợ tư nhân phi tài chính có

Khám phá & trải nghiệm