Chuyển nhượng nhà máy nước sạch doanh thu 6-8 tỷ/tháng

Chuyển nhượng nhà máy nước sạch doanh thu 6-8 tỷ/tháng

Chính sách

Chuyển nhượng nhà máy nước sạch cung cấp cho một huyện của một tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

Khám phá & trải nghiệm